Privatlivspolitik

25. august 2023


Hos TUK Aps (”TUK”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt.

Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmeside ”www.tuk.dk” og vores app. Den fastlægger retningslinjer for TUK’s måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Du bør læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til TUK.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

TUK ApS

Adresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

CVR-nr.: 37255432

E-mail: kontakt@tuk.dk

Telefon: +45 22 65 63 93

Typer af personoplysninger, formål, retsgrundlag og sletning

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber produkter fra os via vores webshop, via e-mail eller over telefonen:

(a) navn;

(b) adresse;

(c) e-mail;

(d) telefonnummer;

(e) oplysninger om dit køb.

Ved køb af produkter behandler vi ovenstående almindelige personoplysninger for at kunne levere det pågældende produkt til dig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler derudover dine personoplysninger for at kunne fakturere dig og overholde vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven i overensstemmelse med henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c.

Dine personoplysninger kan også blive behandlet som led i vores legitime interesse i at føre statistik og forbedre vores produkter og services i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi kan også behandle de nævnte personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser, opretholde vores handelsbetingelser og fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De omhandlede personoplysninger vil desuden blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i fem år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav. Øvrige oplysninger, som ikke falder under bogføringsloven, vil blive opbevaret i 3 år fra seneste køb.

Kontakt os via e-mail

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du kontakter os via e-mail:

(a) navn;

(b) e-mail; samt 

(c) oplysninger du giver i forbindelse med din kontakt med os. 

Ovenstående personoplysninger behandles som følge af vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser og rådgive dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine personoplysninger slettes senest 3 år efter seneste kontakt.

Brug af billeder i markedsføring 

Hvis du afgiver udtrykkeligt samtykke, kan vi bruge dit billede i markedsføringssammenhæng, hvor vi behandler følgende personoplysninger om dig:

(a) navn;

(b) e-mail;

(c) telefonnummer;

(d) adresse; og

(e) dit billede.

Offentliggørelse af dit billede på vores app, hjemmeside og/eller via sociale medier sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Oplysninger om din e-mail, navn, telefonnummer og adresse behandles på baggrund af vores legitime interesse i at kunne kontakte dig i relation til offentliggørelsen af dit billede til brug for markedsføring jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, og vi vil herefter fjerne dit billede fra hjemmesiden og/eller sociale medier.

Vi behandler dine almindelige personoplysninger og dit billede, indtil samtykke tilbagekaldes, eller indtil vi selv vælger at tilbagekalde offentliggørelsen af dit billede. Selve samtykkeerklæringen gemmes dog i 5 år fra tidspunktet for indhentelse af samtykket.

Nyhedsbreve og markedsføring

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du samtykker til at modtage nyheder og andet markedsføringsmateriale fra os:

 (a) navn; 

 (b) e-mail. 

Når du giver dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring fra os, siger du ja til at få nyheder, tilbud, inspiration, konkurrencer, besked om events m.v. via nyhedsbreve pr. e-mail og SMS.

Ved at give dit samtykke accepterer du, at vi bruger dine personoplysninger for at sende dig information om tilbud, nyheder m.v.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbreve ved at følge linket i det enkelte nyhedsbrev eller sende os en mail på kontakt@tuk.dk.

Dine personoplysninger og det dertilhørende samtykke slettes, når samtykket tilbagekaldes eller 2 år efter indhentelse af samtykket, hvis samtykket i en periode på 1 år ikke er blevet udnyttet.

Oprettelse af brugerprofil via TUK appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at oprette en brugerprofil via vores app:

(a) navn; 

(b) e-mail;

(c) telefonnummer.

Ved oprettelse af brugerprofil behandler vi ovenstående personoplysninger for at kunne oprette og administrere din brugerprofil efter forudgående anmodning fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du selv vælger at slette din brugerprofil. Hvis du har været inaktiv i 5 år, slettes dine personoplysninger dog efter 5 år.
 

Notifikationer via appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at aktivere notifikationer via Appen:

 (a) IP-adresse; og

 (b) tilkendegivelse af, om notifikationer ønskes. 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sende notifikationer via vores app som følge af vores legitime interesse i at imødekomme din anmodning om at modtage disse notifikationer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan til enhver tid afmelde dig fremtidige notifikationer via appen og dermed også gøre indsigelse imod behandlingen. Oplysninger opbevares alene, når der er givet accept til notifikationer.


Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktmæssigt forhold med TUK leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører, mailudbydere, lagerhotel samt leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til politiet, advokater, revisorer, domstole og offentlige myndigheder.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookieerklæring her.

Vi indsamler personoplysninger om din adfærd samt din IP-adresse via cookies. TUK indhenter altid et gyldigt cookiesamtykke jf. cookiebekendtgørelsen, inden cookies sættes på din terminal. Behandlingen af personoplysninger i forhold til nødvendige cookies sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne få hjemmesiderne til at fungere jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske og præferencecookies sker som følge af vores legitime interesse i at tilbyde dig de bedst mulige produkter og services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktmæssigt forhold med TUK leverer relevante ydelser, fx IT-leverandører og leverandører af markedsføringsmateriale.
 

Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven.
  • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.
  • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Links til andre hjemmesider og apps

Vores hjemmesider og app kan indeholde links til andre hjemmesider og andre apps. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider og apps eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider og andre apps, opfordres du til at læse ejeren af hjemmesiden og appens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

TUK ApS 

Adresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

E-mail: kontakt@tuk.dk

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik. Datoen øverst i persondatapolitikken afspejler altid, hvornår politikken sidst er blevet opdateret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside ”www.tuk.dk" og vores app ”TUK”. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail eller som besked via appen.